Društveno kulturni centar Biskupija- Škola srpskog jezika

Udruga ” Žene kosovske doline” suradnik je na EU projektu “Društveno kulturni projekt” Biskupija” financiranog iz ESF-a, na projektu provodi program “Škola srpskog jezika”