• Promicati ideju i važnost neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja
  • Unaprijediti institucionalni okvir za bolji položaj pojedinca u društvu.
  • Poticati aktivnu participaciju pojedinca bez obzira na njegov društveni položaj u svim sferama društvenog života.
  • Povećati vidljivost i prepoznatljivost sektora obrazovanja, znanosti i kulture