Provedba Strateškog plana pratit će se godišnjom analizom ostvarenja operativnih godišnjih planova i ostvarivanja unaprjeđenja ključnih organizacijskih komponenti. Sažetak izvještaja o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima objavljivati će se na mrežnoj stranici Udruge“S(p)“Knin nakon što isti bude prezentiran i usvojen od strane Skupštine udruge.Evaluacija i vrednovanje rezultata izradit će se za svaki pojedinačni strateški cilj. U završnoj evaluaciji sudjeluju zaposlenici i članovi Upravnog odbora te po potrebi volonteri i korisnici.

Tijek provedbe planova pratiti će Izvršni odbor udruge na redovnim sjednicama tijekom godine. Rezultat samoprocjene načina upravljanja i usluga poslužit će

za ciklički proces učenja i uvođenje potrebnih promjena.

Završni godišnji izvještaj o rezultatima/provedbi pripremat će predsjednik/ca Udruge “S(p)“Knin, odobrit će ga Izvršni odbor i Skupština “S(p)“Knin . Sažetak izvještaja o provedbi Strateškog plana i sažetak evaluacijskog procesa bit će sastavni dio Godišnjeg izvještaja o radu Udruge “S(p)“Knin koji će, po usvajanju, biti dostupan na mrežnoj stranici Udruge “S(p)“Knin.