Pilot projekt pomoć u učenju: “I druženje kroz učenje je Cool”

 

Udruga za obrazovanje i znanost “Scientia populo” Knin u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom “Sveti Bartolomej” iz Knina provodi pilot projekt pomoć u učenju pod nazivom “I druženje kroz učenje je Cool”. Projekt se provodi u OŠ “Domovinske zahvalnosti” u Knin

Projekt ”Pomoć u učenju” nastao je kao rezultat povećane potrebe za podukom, usvajanjem vještina učenja i drugih oblika pomoći djeci u savladavanju nastavnog programa. Program vodi Maja Kutlača , koja koordinira volontere Udruge za obrazovanje i znnost “Scientia populo” Knin. Volonteri Udruge su: srednjoškolci, studenti, nastavnici i svi ostali koji imaju potrebno znanje i vještine I žele sudjelovati u projektu.

Svjesni financijske situacije vremena u kojem živimo, te u skladu s istom izradili smo pilot projekt u kojemu bi znanje bilo dostupno svima bez obzira na materijalnu, vjersku, nacionalnu, tjelesnu, ili bilo koju različitost. Bogatstvo je u različitosti!

Kako sve više djece trebaju pomoć u učenju program koji smo osmislili s jedne strane ima cilj pomoći djeci u učenju a s druge uključiti mlade (učenike viših razreda osnovne škole, srednjoškolce i studente) koji će uz nadzor odraslih sudjelovati u pomoći u učenju.

 

Temeljni ciljevi projekta su:

  • Razvijanje razumijevanja za društvene probleme
  • Promoviranje znanja i obrazovanja kao temelja svakog uspješnog društva
  • Razvijanje socijalnih vještina kako kod mladih tako i kod ostalih članova zajednice
  • Potaknuti, osvijestiti i uključiti mlade za aktivnim sudjelovanjem u ovakvim projektima (Nacionalni program za mlade od 2009. – 2013., usvojen od strane Vlade Republike Hrvatske; Područje 5 – Aktivno sudjelovanje mladih u društvu; Mjera 7 – Poticanje volonterstva među mladima)
  • Pomoći djeci koja imaju poteškoće u učenju , bez razlike na materijalno stanje roditelja – znanje i izvor informacija mora biti dostupno svima
  • Promovirati prihvaćenje različitosti- živi i pusti druge da žive
  • Aktivno promovira vrijednosti volontiranja (Nacionalni program za mlade od 2009. – 2013., usvojen od strane Vlade Republike Hrvatske; Područje 5 – Aktivno sudjelovanje mladih u društvu; Mjera 7 – Poticanje volonterstva među mladima)
  • Druženje i učenje kroz igru(didaktičke igračke, društvene igre, e-učenje i slično)

 

Projekt se sastoji os dva dijela; DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U UČENJU

Zamisao dnevnog boravaka jest da djeca putnici iz A i B smjene OŠ“Domovinske zahvalnosti“ Knin, dolaze nakon završene nastave u učionice u kojima se provodi projekt kako bi tamo pod nadzorom provela vrijeme do dolaska školskog autobusa. Za njih je osmišljen program nadzora i pomoć u pisanju domaćih zadaća, igra i druženje s volonterima. Na taj će se načine djeca skloniti iz školskog dvorišta te na će na toplom i pod nadzorom provoditi slobodno vrijeme do odlaska svojim kućama. Tako neće ometati dugu djecu, koja ostaju na nastavi a svoje to će vrijeme iskoristiti za učenje, igru i druženje. S druge strane učenici škole koji su putnici prisustvovanjem u dnevnom boravku bit će zbrinuti i zaštićeni od vremenskih uvjeta i drugih mogućih situacija. Mogućnost korištenja dnevnog boravka biti će u obje smjeni nakon 4. Školskog sata.

Programom pomoći u učenju omogućujemo individualnu pomoći djeci koji pohađaju školu po prilagođenom programu, i to upravo u trenutku kada ostaju bez asistenata u nastavi tj. bez svoje pomoći kako bi što bolje mogli savladati školsko gradivo. Pomoć će biti dostupna i djeci koja pohađaju redovnom programu uz individualizirani pristup, kao i djeci koja zbog zdravstvenih razloga ili sportskih natjecanja i priprema izostaju duže vrijeme s nastave te iz istih razloga zaostaju s gradivom ( pomoć u čitanju, pisanju, ispunjavanju domaćih zadataka, nadoknada propuštenog gradiva).

Na početku same provedbe projekta napravit će se procjena potrebe poduke za određeni predmet i potreba kod određenog djeteta . Udruga će vršiti praćenje i evaluaciju same provedbe programa i rada kao i konzultacija sa nastavnicima. Volonteri su dužni voditi evidencije o svome radu radi lakšeg praćenja provedbe i ispunjanja ciljeva.

U provedbi ovog projekta bit će uključeni volonteri Udruge za obrazovanje i znanost „Scientia populi“ Knin uz stručnu podršku stručnjaka iz Udruge osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ Knin.

Također moramo naglasiti kako će ova vrsta pomoći besplatna za sve.