Naziv projekta: Novim znanjem za sretnije sutra

Kratki opis projekta: Projektom “Osposobljavanjem za bolje sutra” kojeg provodi Udruga za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ Knin u partnerstvu s Gradom Kninom i Ligom protiv raka Grada Drniša povećat će se mogućnost zapošljavanja 30 marginaliziranih osoba kroz jačanje stručnih znanja putem programa osposobljavanja i razvoja mekih vještina provedbom radionica. Također, pripadnicima marginaliziranih skupina omogućit će se pružanje usluge mentorstva u gradovima Kninu i Drnišu što će dodatno ojačati njihovu poziciju na tržištu rada..

Nositelj projekta: Udruga za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ Knin

Partneri na projektu: Gradom Knin, Liga protiv raka Grada Drniš

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Glavni cilj projekta je kroz provedbu osposobljavanja (programa obrazovanja) i osnaživanja mekih vještina marginaliziranih osoba (dugotrajno nezaposlenih osoba i korisnika zajamčene minimalne naknade), utjecati na njihovo lakše zaposlenje i veću konkurentnost na tržištu rada. Kroz provedbu predloženog projekta odabrat će se programi osposobljavanja koji odgovaraju potrebama lokalnih poslodavaca, ali i marginaliziranim skupinama. S obzirom da dugotrajna nezaposlenost negativno utječe na razvoj vještina i kompetencija kroz provedbu projekta ćemo provesti radionice usmjerene jačanju mekih vještina sa ciljem veće konkurentnosti na tržištu rada i lakšeg zapošljavanja. Provedbom radionica ”Unaprijedi se” jačat će se kapaciteti razine samopoštovanja sudionika, na radionicama ”Kreativiraj se” utjecat će se na smanjenje socijalne isključenosti, dok će se na radionicama “Vještina komuniciranja” unaprjeđivati komunikacijske i prezentacijske vještine.

Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija

Razdoblje provedbe projekta :04. rujna 2018. – 03. rujna 2020. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija: 1.163.220,00kn (sredstva EU: 988.737,00kn)

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Struktura korisnika: marginalizirana skupina (osobe s invaliditetom) nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene

Za više informacija o projektu kontaktirajte info@scientiapopulo.hr, 092/274-2384

Aktivnosti projekta:

Element projekta 1: Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih

 • Održana 2 sastanka s ciljanom skupinom kako bi se upoznali s programima osposobljavanja i aktualnim stanjem tržišta rada
 • Održan sastanak partnera u svrhu odabiraverificiranih programa osposobljavanja
 • Izrađeniletci o programima osposobljavanja za marginalizirane skupine
 • Održan okrugli stol s lokalnim poduzetnicima u svrhu određivanja njihovih potreba za radnom snagom
 • 25 osoba marginaliziranih skupina završilo osposobljavanja

Element projekta 2: Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina

 • Održana dva sastanka s ciljanom skupinom na temu informiranja o radionicama usmjerenim osnaživanju mekih vještina
 • Održane tri radionice “unaprijedi se!” na temu osnaživanja i podizanja razine samopoštovanja
 • Održane tri radionice “vještina komuniciranja” na temu unaprjeđenja i povećavanja komunikacijskih, pregovaračkih i prezentacijskih vještina
 • Održane tri radionice “kreativiraj se” na temu razvoja kreativnosti s ciljem smanjenja socijalne isključenosti ciljane skupine
 • Osigurani radni materijali i osvježenja za sudionike aktivnosti elementa 2
 • Pružene usluge mentorstva u gradovima drnišu i kninu kroz cjelokupno trajanje projekta

Element 3: Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim osobama

 • Izrađen program mentorstva kroz educiranje stručnjaka
 • Provedena edukacija stručnjaka na radionici “razvoj znanja i vještina za socijalno uključivanje”

Promidžba i vidljivost:

 • Početna i završna konferencija, okrugli stol
 • Promidžbaividljivostprojektaputem web stranice
 • Izrada i distribucija letaka i plakata o projektu
 • Izradarollupbanera

Upravljanje projektom:

 • Održano 6 sastanaka partnera na projektu
 • Organiziranje okruglog stola s lokalnim poduzetnicima
 • Vanjska evaluacija aktivnosti s ciljem unaprjeđenja i praćenja aktivnosti
 • Narativni i financijski izvještaji (8)