Veliki izazov u nadolazećem razdoblju biti će izrada sistematizacije radnih mjesta kako bi se definirala potrebna količina i profil zaposlenika, volontera i suradnika te utvrditi potreba za daljnjim zapošljavanjem i povećanjem ukupnog broja stalno zaposlenih. S obzirom da Udruge „S(p)“ Knin ima potrebu za uključivanjem volontera u provedbu svojih aktivnosti bit će potrebno razraditi plan uključivanja građana/ki kao i sustav motiviranja, nagrađivanja i razvoja zaposlenika i volontera. U okviru ove strategije treba postaviti i sustav volonterskog menadžmenta s naznakama razlika dugoročnih lokalnih volontera i kratkoročnih lokalnih volontera.