• Udruga do sada nije imala izrađenu strategiju prikupljanja sredstava već je svoje aktivnosti.
  • Prikupljanja sredstava treba odgovarati na administrativne i programske proračune za razdoblje od 3 godine i to dvije godine unaprijed u odnosu na tekuću proračunsku godinu.
  • Izvori financiranja će se dijeliti na dugoročne i kratkoročne.
  • Do 2016. godine prioriteti Udruge „S(p)“ Knin bit će stabiliziranje i razvoj dugoročnih izvora financiranja. S obzirom na postavljene  strateške ciljeve.
  • Do 2016. godine bit će potrebno povećati ukupne godišnje prihode.
  • Važno je da vlastiti prihodi u okviru dozvoljenih djelatnosti dosegnu 10% administrativnog proračuna Udruge „S(p)“ Knin.
  • Potrebno je godišnje osigurati jednu institucionalnu podršku ( u iznosu od 50.000,00 kn) i jedan projekt Europske komisije (50.000,00 – 150.000,00 EUR).