U periodu 2014. – 2016. djelatnici, volonteri i članovi Udruge“S(p)“ Knin će se usredotočiti na razvijanje
slijedećih pod-strategija u svrhu ispunjavanja misije Udruge:

  1. STRATEGIJA PRIKUPLJANJA SREDSTAVA
  2. STRATEGIJA LJUDSKIH RESURSA
  3. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA
  4. STRATEGIJA OSIGURANJA KVALITETE RADA