1.    STRATEŠKI CILJ “OBRAZOVANJE”:

 • Profesionalna orijentacija djece za upis u srednju školu i na fakultet
 • Pomoć pri učenju
 • Organiziranje tečajeve stranih jezika( njemački i engleski)
 • Razna obrazovna predavanja
 • Mobilnost učenika, studenata i nezaposlenih

2.    STRATEŠKI CILJ “ZNANOST”:

 • Organiziranje raznih znanstvenih skupova
 • Organizacija znanstvno-popularnih predavanja eminentnih hrvatskih i stranih znanstvenika
 • Seminari o pisanju znanstvenih radova
 • Seminari o pisanju europskih
 • Popularizacija znanosti


3.    STRATEŠKI CILJ “KULTURA”:

 • Zaštita nematerijalne kulturne baštine; zaštita stare dječje igre „Pikuća i pala“
 • Promoviranje i aktualizacija Kninske kulturne baštine kao centra prve Hrvatske države u 9. stoljeću ( Biskupija kraj Knina, Kninska Tvrđava…)
 • Organiziranje raznih kulturnih događanja i izložaba, kao i međunarodna suradnja.