Tečajevi njemačkog jezika ( za studente i odrsle) provode se u grupama od 7-10 polaznika od početnog stupnja A1.1. sa mogućnošću prelazaka na više stupnjeve učenja.Nastava se održava 2 puta tjedno u trajanju od 2. Školska sata (45 min.).