VIZIJA:
Udruga za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ Knin je promicati obrazovanje i znanost kao temelj svakog uspješnog društva. Promovirati i popularizirati njemački jezik i kulturu, njegovati hrvatsko-njemačkog prijateljstvo utemeljeno na višestoljetnoj povijesnoj povezanosti Hrvatske i Njemačke. Promicati i popularizirati hrvatsku kulturu te promicanje i zaštita kulturne baštine i povijesnog nasljeđa.

MISIJA:
Udruga „S(p)“ zagovara sustavno i kontinuirano obrazovanje i ulaganje u znanost, kako bi smo stvorili više društvene vrijednosti.
Na taj način stvaramo pojedinca koji je odgovoran i aktivan član društva i kao takav doprinosi njegovom razvoju. Promičemo uključenost svih članova civilnog društva bez obzira na njegov društveni, socijalni, obrazovni status. Uključivanje osoba s invaliditetom u sustave obrazovanja i u aktivan društveni život. Provodimo neformalna obrazovanja, informiranje i umrežavanje, kako na
razini Republike Hrvatske, tako i na međunarodnoj razini.